"När du är bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du och värden kommer och säger: Ge honom din plats.
Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner.
Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen, så att värden säger till dig när han kommer: Kära vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster.
-Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd" (Lukas 14:7-11)

Jesus sade:Hedra din fader och din moder, för att du må leva länge i det land, som Herren, din Gud, vill ge dig (2 Mos 20:12).

Säg inte endast ord, utan visa dina ord i dina handlingar också! "En tro utan gärningar är död"(Jak2:17)

Fortsätt att vandra med Gud och gör det som han har kallat dig till. (Mar 12:30-31)<3

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker un­der him­len:
en tid för födel­se, en tid för död,
en tid att plan­te­ra, en tid att ryc­ka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att ri­va ner, en tid att byg­ga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dan­sa,
en tid att kas­ta ste­nar, en tid att sam­la ste­nar,
en tid att ta i famn, en tid att av­stå från famn­tag,
en tid att skaf­fa, en tid att mis­ta,
en tid att spa­ra, en tid att kas­ta,
en tid att ri­va sönder, en tid att sy ihop,
en tid att ti­ga, en tid att ta­la,
en tid att äls­ka, en tid att ha­ta,
en tid för krig, en tid för fred.


(Pred 3:1-8 )

"Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig.''
(Jes 41:10)
Dessa små men mäktiga ord gör tillvaron så mycket lättare♥

”Allt är tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig – men ingenting får ta makten över mig.”
(1 Kor 6:12)

"Ge dig inte hän åt sorgsna tankar, och plåga dig inte med dina bekymmer. Fröjd i hjärtat håller människan vid liv, den som lever glad får leva länge. Njut av livet, var lätt till sinnes och håll sorgen på avstånd. Att gå och sörja har blivit mångas fördärv, och det gör ingen som helst nytta. Avund och vrede förkortar livet, och bekymmer gör att man åldras i förtid. Den som har ett ljust sinne och är glad i mat förmår uppskatta det han får att äta"
(Jesus Syraks Vishet 30:21-25).

Om

Min profilbild

RSS 2.0